Pravila Privatnosti

Direct Booker d.o.o. ima službenika (voditelja) za zaštitu vaših osobnih podataka i možete ga kontaktirati putem e-maila dpo@direct-booker.com ili na adresu Direct booker d.o.o., (GDPR – odjel za zaštitu osobnih podataka), Vukovarska 9, 20000 Dubrovnik, Hrvatska.

Objašnjenje za e-mail adresu: DPO dolazi od engleskih riječi “Data Protection Officer” (što u prijevodu znači “službenik za zaštitu osobnih podataka”.

Direct Booker d.o.o. prikuplja osobne podatke za koje ste dali privolu i iz toga proizlazi pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka. Kako biste bili informirani o novostima i aktualnim ponudama slati ćemo vam obavijesti putem e-maila, sms poruka, newslettera ili pisma. Ako nam date suglasnost označavanjem praznog polja kvačicom vaše osobne podatke ćemo koristiti u svrhu analize zadovoljstva naših članova, provođenja anketa za unapređenje poslovanja i zadovoljstva naših članova, te u svrhu ponude svih naših proizvoda i usluga, obavijesti o novostima, alatima, aplikacijama, događajima i promocijama.

Osobni podaci koje obrađujemo su: vaše ime, prezime, e-mail adresa, zbog potrebe da vas kontaktiramo, te pošaljemo informativne poruke. Također postoji slučaj gdje ćemo od vas tražiti još i podatke kao što su vaš telefon i adresa, zbog potreba eventualne poslovne suradnje. Zbog potrebe rezervacije smještaja ili aktivnosti, još vas možemo tražiti i financijske podatke npr. brojeve kreditnih kartica, koje čuvamo u skladu s pravilima PCI DSS sigurnosti.

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u različite svrhe, ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona), ako ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Niste obvezni dati svoju privolu za primitak informacija o cjelokupnoj ponudi naših prozvoda i usluga, niti o provođenju anketa, niti za primanje personaliziranih ponuda proizvoda i usluga. Ako ne želite dati svoju privolu, nećete primati obavijesti o cjelokupoj ponudi naših prozvoda i usluga, niti o provođenju anketa, niti obavijesti s personaliziranim ponudama proizvoda i usluga.

Pristup vašim osobnim podacima mogu imati konzultanti koji pomažu IT podršci za gore navedene sustave i koji pomažu u obradi osobnih podataka u gore navedenim sustavima. Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

Obrađivat ćemo prikupljene podatke za gore navedene svrhe samo onoliko dugo koliko je potrebno za gore navedene svrhe, i to sve dok ne povučete vašu privolu. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Direct Booker d.o.o. jamči da će čuvati i štititi sve podatke ustupljene od strane korisnika.

Vaša prava

Ako ste dali svoju privolu za bilo kakve aktivnosti obrade osobnih podataka, možete ih u bilo kojem trenutku povući. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.Vaša prava su slijedeća:

  • Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.
  • Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
  • Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
  • Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi možemo biti obvezni izbrisati takve osobne podatke.
  • Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
  • Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.
  • Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Direct Booker d.o.o. na adresu Direct booker d.o.o., (GDPR – odjel za zaštitu osobnih podataka), Vukovarska 9, 20000 Dubrovnik, Hrvatska ili e-mail dpo@direct-booker.com .

Ako smatrate da se vaša prava krše također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka.

Promjene u Obavijesti o zaštiti privatnosti

Zadržavamo pravo izmjene ili dopune Izjave o zaštiti privatnosti u bilo kojem trenutku. Obavijest o privatnosti izmijeni u bitnoj mjeri, izričito ćemo vas obavijestiti, na primjer putem e-pošte.