Pravila poslovanja

Saglasnost

Ova web stranica, kao i poddomeni i popratni štampani materijali (u daljnjem tekstu: web-mesto) je u vlasništvu DIRECT BOOKER d.o.o. Vukovarska 9, 20000 DUBROVNIK, OIB: 60894893161, ID kod HR-AB-20- 19010104589 (u daljnjem tekstu DIRECT BOOKER). Korišćenjem ove stranice, tj. bilo koje usluge, proizvoda ili informacija sadržanih u njoj, prihvaćate ove odredbe i uslove korišćenja i druga obnaveštenja ovde objavljena. Ako se ne slažete s gore navedenim obavezama servisa, nemojte ga koristiti.

Tačnost i pouzdanost podataka

DIRECT BOOKER se obvaezuje da će preduzeti sve potrebne mere u vezi s pružanjem tačnih i visokokvalitetnih informacija i ne odgovara u vezi netačnih informacija poslovnih partnera u vezi s njihovim promotivnim materijalima. Poslovni partner, tj. Davalac određene usluge na web stranici, vlasnik je ili ovlašćeni predstavnik vlasnika oglašenog objekta / turističke usluge i kao takav ima svu potrebnu dokumentaciju za poslovanje. Poslovni partner, tj. davalac određene usluge na web mestu, dužan je da pruži tačne i istinite informacije o svojim uslugama i da garantuje njihovu sigurnost, kvalitet i zakonitost. Za sve eventualne izmene treba odmah obavestiti vlasnika web stranice.

Pravo isključivanja

Ako naknada za navedene usluge nije izvršena, ili ako je materijal koji šaljete u sukobu sa zakonom ili ako procenimo da treće strane nanose bilo kakvu štetu, zadržavamo pravo da uklonimo web mesto li sadržaj sa web mesta bez daljnjeg objašnjenja i bez ikakve obveze. U slučaju da korisnik web mesta krši Pravila poslovanja i tako na bilo koji način ošteti vlasnika web mesta ili druge oglašivače, zadržavamo pravo da uklonimo stranicu bez dodatnih objašnjenja i bez ikakve obaveze.

Izmjena Pravila poslovanja

Zadržavamo pravo da izmnimo Pravila poslovanja kao i ostala pravila i uslove bez prethodne najave ili obaveštenja, a sve u svrhu kako bismo povećali kvalitet web mesta https://www.direct-booker.com Za sve informacije u vezi ovih Pravila poslovanja, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeći email: info@direct-booker.com ili na adresu:

DIRECT BOOKER d.o.o., putnička agencija

Vukovarska 9 20000 Dubrovnik

Croatia OIB: 60894893161

ID kod: HR-AB-20-19010104589

Tel: +385 (0) 20 638 194

Fax: +385 (0) 20 638 197

Email: info@direct-booker.com

Primalac franšize i Regional developer za Srbiju: HEADMADE consulting doo, Beograd, Telečka 6