Pravila o zasebnost

Pravila o zasebnost

“Direct Booker d.o.o. ima zaposlenca (skrbnika) za zaščito vaših osebnih podatkov, ki ga lahko kontaktirate preko e-maila dpo@direct-booker.com ali na naslov Direct Booker d.o.o., (GDPR – oddelek za zaščito osebnih podatkov), Vukovarska 9, 20000 Dubrovnik, Hrvaška.

Obrazložitev za e-mail naslov: DPO je kratica od “”Data Protection Officer”” (kar v prevodu pomeni “”Skrbnik za zaščito osebnih podatkov””.

Direkt Booker d.o.o. zbira osebne podatke za katere ste dali privolitev, iz tega izhaja pravna osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov. Da bi bili informirani o novostih in aktualni ponudbi, vam bomo obvestila pošiljali po e-mailu, sms sporočilih, novicah ali pismih. Če z vpisom kljukice v praznem polju soglašate s tem, bomo vaše osebne podatke uporabljali za analizo zadovoljstva naših članov, izvajanje anket za izboljšanje poslovanja za posredovanje ponudb o naših proizvodih in storitvah ter novostih, orodjih, aplikacijah, dogodkih in promocijah.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: Vaše ime, priimek, e-mail naslov, zaradi potrebe, da vas kontaktiramo ter pošljemo informativna sporočila. Prav tako obstaja možnost, kjer bomo od vas želeli prejeti podatke, kot so vaš telefon in naslov, zaradi potencialnega poslovnega sodelovanja. Za potrebe rezervacij namestitve ali aktivnosti, lahko zahtevamo od vas tudi finančne podatke, na primer številke kreditnih kartic, ki jih hranimo v skladu s pravili PCI DSS varnosti.

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo z različnimi nameni, če je to potrebno zaradi spoštovanja zakonskih obvez (na primer za dostavo podatkov sodiščem ali organom pregona), če ste na obdelavo pristali ali pa je ta na drug način zakonita v skladu z obvezujočimi predpisi. Če se podatki obdelujejo v druge namene, vas bomo pred obdelavo o tem obvestili in vam o drugih namenih podali vse dodatne relevantne informacije.

Za prejemanje informacij o naši celotni ponudbi proizvodov in storitev niste obvezani dati privolitve, niti o izvajanju anket, niti za prejemanje personaliziranih ponudb proizvodov in storitev. Če ne želite dati privolitve, ne boste prejemali obvestil o celotni ponudbi naših proizvodov in storitev, niti o izvajanju anket, niti za prejemanje personaliziranih ponudb proizvodov in storitev.

Dostop do vaših osebnih podatkov lahko imajo svetovalci, ki pomagajo IT podpori za zgoraj navedene sisteme in pomagajo v obdelavi osebnih podatkov. Pooblaščene tretje osebe bodo morda dostopale ali shranjevale osebne podatke, če to zahtevajo ali dopuščajo obvezujoči predpisi ( državne ustanove, sodišča, zunanji svetovalci in tretje osebe, če se smatrajo za javne inštitucije).

Zgoraj pridobljene podatke se bodo za zgoraj navedene namene zbirale samo tako dolgo, kot je potrebno za navedene namene in to vse do tedaj, ko ne prekinete privolitve. Če je sprožen sodni, upravni ali izvensodni postopek, se lahko podatki shranjujejo do konca takega postopka, vključujoč tudi možno obdobje za potek pravno določenih terminov.

Direct Booker d.o.o. jamči, da bo varoval in ščitil vse podatke, do katerih je prišel s privolitvijo uporabnika.

Vaše pravice:

Če ste dali soglasje za obdelavo podatkov, ga lahko kadarkoli tudi prekličete. Takšen preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave na temelju privolitve pred njenim preklicem. Vaše pravice so sledeče:

Pravica do dostopa:

Od nas imate pravico prejeti potrdilo o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ter dostop do podatkov, če se obdelujejo. Informacije o dostopu vključujejo – med ostalim – razlog obdelave, kategorije osebnih podatkov o katerih je govora, prejemnike ali kategorije prejemnikov, ki so jim osebni podatki bili ali bodo razkriti. Vendar ta pravica ni brezpogojna in interesi drugih posameznikov lahko omejujejo vašo pravico dostopa. Imate pravico prejeti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za vse preostale kopije, ki ste jih zahtevali, lahko zaračunamo razumno nadomestilo na temelju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka:

Pravico imate od nas zahtevati popravek vaših nepravilnih podatkov. V luči razloga obdelave imate pravico dopolniti nepopolne osebne podatke, med ostalim tudi z podajanjem dodatne izjave.

Pravica do brisanje (“”pravica do pozabljanja””):

Pod določenimi pogoji, imate pravico od nas zahtevati brisanje vaših osebnih podatkov in mi smo lahko obvezani takšne osebne podatke brisati.

Pravica do omejene obdelave:

Pod določenimi pogoji, imate pravico od nas zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov. V tem primeru bodo odgovarjajoči podatki označeni in so lahko obdelani samo v določene namene.

Pravica do ugovora:

Pod določenimi pogoji, imate kadarkoli pravico do ugovora do obdelave osebnih podatkov, zaradi razlogov, ki se nanašajo na vašo konkretno situacijo ali kadar se osebni podatki obdelujejo s ciljem direktnega marketinga in lahko od nas zahtevate, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo več.

Pravica do prenosljivosti podatkov:

Pod določenimi pogoji imate pravico prejeti osebne podatke, ki se nanašajo na vas, ki ste nam jih nudili v strukturiranem, običajnem in strojno čitljivem formatu in imate pravico prenesti podatke drugemu obdelovalcu podatkov brez našega motenja.

Če želite izvedeti več, ali koristiti eno ali več zgoraj navedenih pravic, kontaktirajte Direct Booker d.o.o. na naslov Direct Booker d.o.o. (GDPR – oddelek za zaščito osebnih podatkov), Vukovarska 9, 20000 Dubrovnik, Hrvaška ali na e-mail dpo@direct-booker.com. Če menite, da se vaše pravice kršijo imate prav tako vložiti pritožbo pristojnemu nadzornemu telesu v vezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Spremembe v obvestilih o zasebnosti, pridržujemo si pravico do spremembe ali dopolnitve, izjave o zaščiti zasebnosti v katerem koli trenutku. Kadar se obvestilo o zasebnosti spremeni v pomebni meri, vas bomo izrecno o tem obvestili, recimo po e-mailu.