Od 1. travnja 2019. na snazi je novi Zakon o Državnom inspektoratu prema kojem Turistička inspekcija djeluje u sastavu Državnog inspektorata. Drugim riječima, došlo je do ujedinjenja svih inspekcija u turizmu.

Što to konkretno znači za iznajmljivače?

Najvažnija novost za privatne iznajmljivače je primjena “načela oportuniteta”.
To znači da se sada u pojedinim vrstama prekršaja ne ide odmah na kažnjavanje, nego iznajmljivač za prvi prekršaj dobiva upozorenje. Ako se prekršaj ponovi, onda slijedi kazna.

Što sve kontrolira turistička inspekcija?

Turistička inspekcija izdala je opsežan vodič u kojem se nalaze svi uvjeti koje trebaju zadovoljiti pružatelji usluge u turizmu i ugostitelji. Ovdje ćemo izdvojiti najvažnije uvjete za iznajmljivače, ali svakako vam preporučujemo da pročitate cijeli vodič i upoznate se s vašim pravima i obvezama.

1. Ishodite rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga
Iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje nadležnog ureda za odobrenje pružanja ugostiteljskih usluga.

2. Istaknite standardiziranu ploču na ulazu
Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

3. Istaknite vrstu kategorije objekta
U svakom objektu iznajmljivač mora istaknuti naznaku vrste kategorije objekta te posebne standarde ukoliko im objekt udovoljava.

4. Istaknite cjenik
Iznajmljivač je dužan izložiti cijenu usluge na hrvatskom i još najmanje jednom jeziku, te informaciju o plaćanju boravišne pristojbe. Dužni ste se pridržavati istaknutih cijena što se provjerava pregledom cjenika.

5. Vodite popis gostiju i kontrolirajte stanje na eVisitor-u
Iznajmljivač je dužan voditi popis gostiju na propisan način, prijavom u eVisitor, u čemu uvelike može pomoći aplikacija za skeniranje dokumenata pamentim telefonom poput Booker Tools.

6. Omogućite gostu podnošenje pisanih prigovora
Gostu se mora omogućiti podnošenje pisanih prigovora. Dovoljno je u apartman postaviti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora.

7. Pri online oglašavanju koristite oznaku kategorije
Prilikom oglašavanja na online rezervacijskim stranicama koristite oznaku kategorije koju ste dobili od ureda državne uprave.

8. Postavite evakuacijski plan
Smještajni objekt mora imati evakuacijski plan. Nije dovoljna samo oznaka “Exit”. Negdje mora biti vidljivo postavljen tlocrt vašeg apartmana sa uputama za izlaz u slučaju požara.

9.  Koristite samo odobrena mjesta pružanja ugostiteljskih usluga
Iznajmljivač ne smije neposredno pružati svoje usluge osim na mjestima koje je odredila lokalna samouprava. To znači da ne smije kupiti goste na ulici ako to nije posebno naznačeno i dozvoljeno.

10.  Ne pružajte usluge za koje niste dobili odobrenje
Iznajmljivač ne smije pružati više usluga nego je dobio rješenjem (maksimalan broj soba koliko je dobiveno rješenjem)

11. Postavite kutiju prve pomoći
Za potrebe apartmanskih gostiju je dovoljno postaviti kutiju za prvu pomoć, na vidljivo i označeno mjesto.

12. Izdajte točan i čitljiv račun za usluge
Iznajmljivač mora izdati račun za svaku pruženu uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, te da li kod pružanja usluga smještaja navodi u računu i iznos boravišne pristojbe ili račun za pružene usluge gostu.

13. Istaknite kućni red
Kućni red treba biti vidljivo istaknut u svim sobama i apartmanima.

14. Prema gostima se odnosite ljubazno i profesionalno.
Turistička inspekcija je nadležna intervenirati ako smatra da se iznajmljivač prema gostu ne odnosi “uljudno, korektno i profesionalno”.

Cijeli vodič za ugostitelje i pružatelje usluga u turizmu, u kojem se nalaze uvjeti koje nadzire Turistička inspekcija kod ugostitelja i pružatelja usluga u turizmu, kao i druge korisne informacije, možete preuzeti putem linka ispod:

VODIČ

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Booking.com – Smjernice iznajmljivačima za oporavak

Dragi iznajmljivači, budući da je ovo teško razdoblje za turizam zbog velike neizvjesnosti uvjetovane pandemijom COVID-19, jedan od najvećih online portala za rezervacije, Booking.com je kreirao...

Putujmo Hrvatskom #TravelCroatia

Napokon možemo slobodno izaći iz naših stanova i udahnuti svježi zrak, a s time i putovati diljem Lijepe naše i stvarati nove uspomene sa najmilijima. Zato...

Preporuke za rad iznajmljivača za vrijeme pandemije

Prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donosimo odredbe za iznajmljivače koje je potrebno slijediti kako bi se spriječilo potencijalno širenje virusa. Smještajne jediniceFrekvencija čišćenja smještajnih...